Giỏ hàng của bạn

Xà phòng/ Xà bông Sigscent- Long Thần Khí Giả- Long không đơn độc trong Việt Linh Thần Thoại Kí

Một cây làm chẳng lên non,

Tứ Linh hợp lại mới nên cơ đồ.

Khí – Việt Linh Thần Thoại Kí không xây dựng chỉ một nhân vật anh hùng trung tâm. Đây là hành trình xoay quanh những bạn trẻ được định mệnh sắp đặt, kết nối đến các giá trị văn hóa, mang đến những câu chuyện thú vị về thần thoại người Việt.

Sau LONG, thống lĩnh Tứ Linh với thần khí Trống Cơm, Khí – Việt Linh Thần Thoại Kí sẽ tiếp tục chào đón:

- LÂN, võ tướng cùng thần khí Sáo.

- QUY, văn tướng với Não Bạt.

- PHỤNG, mỹ nhân bên Đàn Tranh.

Mang chất liệu Tứ Linh quen thuộc trong văn hóa Việt cùng các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống, LÂN, QUY và PHỤNG sẽ đồng hành cùng LONG như thế nào?

#KHIvietlinhthanthoaiki #dragonS #Sigscent

Xà bông hương nước hoa Dragon S

Long thần khí giả

Facebook Instagram Youtube Twitter Linkedin Top
article