Giỏ hàng của bạn

Bao nhiêu thương mến gom nhặt đầy, Long Thần Khí Giả gửi vào 4 phong thư

Bao nhiêu thương mến gom nhặt đầy, Long gửi vào 4 phong thư.

Lì xì vật chất thì Long không có nhưng lộc tinh thần thì đầy bao. Chọn liền bao lì xì mình thích, nhận thông điệp từ Long để năm mới thỏa sức đạp sóng rẽ gió nhé!

 

#KHIvietlinhthanthoaiki #dragonS #Sigscent

Xà bông hương nước hoa Dragon S

Long thần khí giả

 

 

 

 

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Linkedin Top
article